Skip to content

Doormats

Filters

 • Splendour 80x200
  Sold out
  Original price ₪ 1,290.00 - Original price ₪ 1,290.00
  Original price
  ₪ 1,290.00
  ₪ 1,290.00 - ₪ 1,290.00
  Current price ₪ 1,290.00

  Splendour 80x200

  Wash + Dry

  wash+dry Design שטיח סף לשימוש בתוך הבית השטיח קל לתחזוקה, סופג רעש ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה מושלם בשימוש בבית לבעלי רגישות אלרגית ולסביבת חיות ...

  View full details
  Original price ₪ 1,290.00 - Original price ₪ 1,290.00
  Original price
  ₪ 1,290.00
  ₪ 1,290.00 - ₪ 1,290.00
  Current price ₪ 1,290.00
  Sold out
 • Splendour 70x120
  Sold out
  Original price ₪ 690.00 - Original price ₪ 690.00
  Original price
  ₪ 690.00
  ₪ 690.00 - ₪ 690.00
  Current price ₪ 690.00

  Splendour 70x120

  Wash + Dry

  wash+dry Design שטיח סף לשימוש בתוך הבית השטיח קל לתחזוקה, סופג רעש ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה מושלם בשימוש בבית לבעלי רגישות אלרגית ולסביבת חיות ...

  View full details
  Original price ₪ 690.00 - Original price ₪ 690.00
  Original price
  ₪ 690.00
  ₪ 690.00 - ₪ 690.00
  Current price ₪ 690.00
  Sold out
 • Canvas 80x200 Rugs
  Sold out
  Original price ₪ 1,290.00 - Original price ₪ 1,290.00
  Original price
  ₪ 1,290.00
  ₪ 1,290.00 - ₪ 1,290.00
  Current price ₪ 1,290.00

  Canvas 80x200

  Wash + Dry

  wash+dry Design שטיח סף לשימוש בתוך הבית השטיח קל לתחזוקה, סופג רעש ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה מושלם בשימוש בבית לבעלי רגישות אלרגית ולסביבת חיות ...

  View full details
  Original price ₪ 1,290.00 - Original price ₪ 1,290.00
  Original price
  ₪ 1,290.00
  ₪ 1,290.00 - ₪ 1,290.00
  Current price ₪ 1,290.00
  Sold out
 • Stripes Brown 60x90
  Sold out
  Original price ₪ 390.00 - Original price ₪ 390.00
  Original price
  ₪ 390.00
  ₪ 390.00 - ₪ 390.00
  Current price ₪ 390.00

  Stripes Brown 60x90 In & Out

  DUNE

  DUNE שטיח סף לשימוש חוץ או פנים, עשוי מחומרים ממוחזרים השטיח קל לתחזוקה, ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה הקווים הגאומטריים שעל השטיח מנקזים מים ובכך הש...

  View full details
  Original price ₪ 390.00 - Original price ₪ 390.00
  Original price
  ₪ 390.00
  ₪ 390.00 - ₪ 390.00
  Current price ₪ 390.00
  Sold out
 • Stripes Taupe 60x90
  Sold out
  Original price ₪ 390.00 - Original price ₪ 390.00
  Original price
  ₪ 390.00
  ₪ 390.00 - ₪ 390.00
  Current price ₪ 390.00

  Stripes Taupe 60x90 In & Out

  DUNE

  DUNE שטיח סף לשימוש חוץ או פנים, עשוי מחומרים ממוחזרים השטיח קל לתחזוקה, ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה הקווים הגאומטריים שעל השטיח מנקזים מים ובכך הש...

  View full details
  Original price ₪ 390.00 - Original price ₪ 390.00
  Original price
  ₪ 390.00
  ₪ 390.00 - ₪ 390.00
  Current price ₪ 390.00
  Sold out
 • Stripes dark grey 60x90
  Sold out
  Original price ₪ 390.00 - Original price ₪ 390.00
  Original price
  ₪ 390.00
  ₪ 390.00 - ₪ 390.00
  Current price ₪ 390.00

  Stripes dark grey 60x90 In & Out

  DUNE

  DUNE שטיח סף לשימוש חוץ או פנים, עשוי מחומרים ממוחזרים השטיח קל לתחזוקה, ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה הקווים הגאומטריים שעל השטיח מנקזים מים ובכך הש...

  View full details
  Original price ₪ 390.00 - Original price ₪ 390.00
  Original price
  ₪ 390.00
  ₪ 390.00 - ₪ 390.00
  Current price ₪ 390.00
  Sold out
 • Waves taupe 60x90 In & Out Rug
  Sold out
  Original price ₪ 390.00 - Original price ₪ 390.00
  Original price
  ₪ 390.00
  ₪ 390.00 - ₪ 390.00
  Current price ₪ 390.00

  Waves taupe 60x90 In & Out

  DUNE

  DUNE שטיח סף לשימוש חוץ או פנים, עשוי מחומרים ממוחזרים השטיח קל לתחזוקה, ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה הקווים הגאומטריים שעל השטיח מנקזים מים ובכך הש...

  View full details
  Original price ₪ 390.00 - Original price ₪ 390.00
  Original price
  ₪ 390.00
  ₪ 390.00 - ₪ 390.00
  Current price ₪ 390.00
  Sold out
 • Waves dark brown 60x90 In & Out Rug
  Sold out
  Original price ₪ 390.00 - Original price ₪ 390.00
  Original price
  ₪ 390.00
  ₪ 390.00 - ₪ 390.00
  Current price ₪ 390.00

  Waves dark brown 60x90 In & Out

  DUNE

  DUNE שטיח סף לשימוש חוץ או פנים, עשוי מחומרים ממוחזרים השטיח קל לתחזוקה, ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה הקווים הגאומטריים שעל השטיח מנקזים מים ובכך הש...

  View full details
  Original price ₪ 390.00 - Original price ₪ 390.00
  Original price
  ₪ 390.00
  ₪ 390.00 - ₪ 390.00
  Current price ₪ 390.00
  Sold out
 • Waves dark grey 60x90 In & Out Rug
  Sold out
  Original price ₪ 390.00 - Original price ₪ 390.00
  Original price
  ₪ 390.00
  ₪ 390.00 - ₪ 390.00
  Current price ₪ 390.00

  Waves dark grey 60x90 In & Out

  DUNE

  DUNE שטיח סף לשימוש חוץ או פנים, עשוי מחומרים ממוחזרים השטיח קל לתחזוקה, ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה הקווים הגאומטריים שעל השטיח מנקזים מים ובכך הש...

  View full details
  Original price ₪ 390.00 - Original price ₪ 390.00
  Original price
  ₪ 390.00
  ₪ 390.00 - ₪ 390.00
  Current price ₪ 390.00
  Sold out
 • Duo Latte 75x120 Eco Rug
  Original price ₪ 690.00 - Original price ₪ 690.00
  Original price
  ₪ 690.00
  ₪ 690.00 - ₪ 690.00
  Current price ₪ 690.00

  Duo Latte 75x120 Eco

  Wash + Dry

  wash+dry Eco שטיח סף לשימוש בתוך הבית, עשוי מחומרים ממוחזרים  השטיח קל לתחזוקה, סופג רעש ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה מושלם בשימוש בבית לבעלי רגישות...

  View full details
  Original price ₪ 690.00 - Original price ₪ 690.00
  Original price
  ₪ 690.00
  ₪ 690.00 - ₪ 690.00
  Current price ₪ 690.00
 • Wovells 70x150 Rug
  Original price ₪ 990.00 - Original price ₪ 990.00
  Original price
  ₪ 990.00
  ₪ 990.00 - ₪ 990.00
  Current price ₪ 990.00

  Wovells 70x150

  Wash + Dry

  wash+dry Design שטיח סף לשימוש בתוך הבית השטיח קל לתחזוקה, סופג רעש ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה מושלם בשימוש בבית לבעלי רגישות אלרגית ולסביבת חיות ...

  View full details
  Original price ₪ 990.00 - Original price ₪ 990.00
  Original price
  ₪ 990.00
  ₪ 990.00 - ₪ 990.00
  Current price ₪ 990.00
 • Wovells 50x90 Rug
  Original price ₪ 450.00 - Original price ₪ 450.00
  Original price
  ₪ 450.00
  ₪ 450.00 - ₪ 450.00
  Current price ₪ 450.00

  Wovells 50x90

  Wash + Dry

  wash+dry Design שטיח סף לשימוש בתוך הבית השטיח קל לתחזוקה, סופג רעש ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה מושלם בשימוש בבית לבעלי רגישות אלרגית ולסביבת חיות ...

  View full details
  Original price ₪ 450.00 - Original price ₪ 450.00
  Original price
  ₪ 450.00
  ₪ 450.00 - ₪ 450.00
  Current price ₪ 450.00
 • Canvas 70x120 Rugs
  Sold out
  Original price ₪ 690.00 - Original price ₪ 690.00
  Original price
  ₪ 690.00
  ₪ 690.00 - ₪ 690.00
  Current price ₪ 690.00

  Canvas 70x120

  Wash + Dry

  wash+dry Design שטיח סף לשימוש בתוך הבית השטיח קל לתחזוקה, סופג רעש ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה מושלם בשימוש בבית לבעלי רגישות אלרגית ולסביבת חיות ...

  View full details
  Original price ₪ 690.00 - Original price ₪ 690.00
  Original price
  ₪ 690.00
  ₪ 690.00 - ₪ 690.00
  Current price ₪ 690.00
  Sold out
 • Mixed Stripes 80x200 Rug
  Original price ₪ 1,290.00 - Original price ₪ 1,290.00
  Original price
  ₪ 1,290.00
  ₪ 1,290.00 - ₪ 1,290.00
  Current price ₪ 1,290.00

  Mixed Stripes 80x200

  Wash + Dry

  wash+dry Decor שטיח סף לשימוש בתוך הבית השטיח קל לתחזוקה, סופג רעש ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה מושלם בשימוש בבית לבעלי רגישות אלרגית ולסביבת חיות מ...

  View full details
  Original price ₪ 1,290.00 - Original price ₪ 1,290.00
  Original price
  ₪ 1,290.00
  ₪ 1,290.00 - ₪ 1,290.00
  Current price ₪ 1,290.00
 • Cascara beige Ø115 Rug
  Original price ₪ 1,290.00 - Original price ₪ 1,290.00
  Original price
  ₪ 1,290.00
  ₪ 1,290.00 - ₪ 1,290.00
  Current price ₪ 1,290.00

  Cascara beige Ø115

  Wash + Dry

  wash+dry Design שטיח סף לשימוש בתוך הבית השטיח קל לתחזוקה, סופג רעש ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה מושלם בשימוש בבית לבעלי רגישות אלרגית ולסביבת חיות ...

  View full details
  Original price ₪ 1,290.00 - Original price ₪ 1,290.00
  Original price
  ₪ 1,290.00
  ₪ 1,290.00 - ₪ 1,290.00
  Current price ₪ 1,290.00
 • Quadratini 50x75 Rug
  Original price ₪ 290.00 - Original price ₪ 290.00
  Original price
  ₪ 290.00
  ₪ 290.00 - ₪ 290.00
  Current price ₪ 290.00

  Quadratini 50x75

  Wash + Dry

  wash+dry Design שטיח סף לשימוש בתוך הבית השטיח קל לתחזוקה, סופג רעש ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה מושלם בשימוש בבית לבעלי רגישות אלרגית ולסביבת חיות ...

  View full details
  Original price ₪ 290.00 - Original price ₪ 290.00
  Original price
  ₪ 290.00
  ₪ 290.00 - ₪ 290.00
  Current price ₪ 290.00
 • Quadratini 75x120 Rug
  Original price ₪ 690.00 - Original price ₪ 690.00
  Original price
  ₪ 690.00
  ₪ 690.00 - ₪ 690.00
  Current price ₪ 690.00

  Quadratini 75x120

  Wash + Dry

  wash+dry Design שטיח סף לשימוש בתוך הבית השטיח קל לתחזוקה, סופג רעש ובעל שכבה תחתית מונעת החלקה מושלם בשימוש בבית לבעלי רגישות אלרגית ולסביבת חיות ...

  View full details
  Original price ₪ 690.00 - Original price ₪ 690.00
  Original price
  ₪ 690.00
  ₪ 690.00 - ₪ 690.00
  Current price ₪ 690.00